Profesijas

Viss par ugunsdzēsēju automašīnu vadītājiem

Viss par ugunsdzēsēju automašīnu vadītājiem
Saturs
 1. Kas tas ir?
 2. Pienākumi
 3. Primārās prasības
 4. Izglītība
 5. Algu

Ugunsdzēsēju mašīnas vadītāja amats ir viens no atbildīgākajiem Ārkārtas situāciju ministrijas struktūrā. Cīņas ar uguni veiksme ir atkarīga no kaujas ekipāžas operatīvuma ierašanās ugunsgrēka dzēšanas vietā, uzdevumu ātruma un pareizības. Lai strādātu par speciālās tehnikas vadītāju, ir jāpabeidz apmācības kursi un jāiegūst nepieciešamā vadītāja kategorija.

Kas tas ir?

Par ugunsdzēsēju mašīnas vadītāju pieņemts saukt cilvēku, kurš pārvalda speciālo tehniku ​​ugunsgrēka vai avārijas gadījumā. Dežurējošā sarga šoferis ir pakļauts rotas vadītājam vai viņa aizvietotājam.

Autovadītāja amats prasa lielu atbildību, atsaucību un speciāla aprīkojuma braukšanas iemaņu pieejamību. Vadītājam ātri jāorientējas un jāierodas ugunsgrēka dzēšanas vietā, jāzina par tuvumā esošo ūdens apgādes avotu atrašanās vietu un jāspēj nekavējoties rīkoties kritiskos apstākļos.

Pienākumi

Vadītājs ir atbildīgs par viņam piešķirtās mantas un transportlīdzekļu ekspluatāciju, kā arī ir atbildīgs par tehnikas gatavību lietošanai. Kvalificēta un labi apmācīta persona var tikt galā ar speciālista pienākumiem ugunsdzēsēju mašīnas vadīšanā. Ugunsgrēku likvidēšanas laiks, izglābto dzīvību un izglābto īpašumu skaits ir tieši atkarīgs no reaģēšanas operatīvuma un vadītājam uzticēto uzdevumu izpildes ātruma.

Papildus norādījumu izpildei šai personai jābūt drosmīgai un gatavai palīdzēt. Lai ugunsgrēks tiktu nodzēsts pēc iespējas īsākā laikā un ar minimāliem zaudējumiem, autovadītājam nepieciešams operatīvi ierasties ugunsgrēka vietā, iedarbināt tehniku ​​un tehniku, kā arī veikt citas darbības atbilstoši valdošajai situācijai.

Vairāki faktori ietekmē kaujas personāla ierašanās ātrumu ugunsgrēka likvidēšanas vietā un ugunsgrēka dzēšanas sākumu:

 • situācija uz ceļa, proti, satiksmes sastrēgumu esamība vai neesamība, labvēlīgi laika apstākļi;
 • ūdens apgādes sistēmas ieejas atrašanas ātrums;
 • brigādes darbības organizēšana un koordinēšana;
 • ugunsdzēsēju mašīnas vadītāja pieredze un kompetence.

Šāda īpaša transportlīdzekļa vadītājam var būt vispārīgi ikdienas pienākumi un tie, ko viņš veic ugunsgrēka gadījumā.

Ģenerālis

Ugunsdzēsēju mašīnas vadītājam ir jābūt šādām prasmēm un jāspēj izpildīt uzdevumu sarakstu:

 • pārzina speciālās tehnikas ekspluatācijas kārtību un tās tehniskās iespējas;
 • pārvaldīt speciālo aprīkojumu nelabvēlīgos laika apstākļos un jebkurā diennakts laikā;
 • glabājiet iekārtas un mehānismus drošībā, lai tie vienmēr būtu gatavi tūlītējai lietošanai un izbraukšanai;
 • veikt pasākumus, kuru mērķis ir pagarināt tās atbildības zonā esošās ugunsdzēsības iekārtas ekspluatācijas laiku;
 • pārzina un stingri ievēro normatīvo aktu, Krievijas Federācijas normatīvo dokumentu un Ārkārtas situāciju ministrijas administratīvo dokumentu prasības, kurās ir fiksēta ugunsdzēsības tehnikas pārvietošanas kārtība, reglamentētas speciālās komandas un signāli;
 • pārzina ar apkopi un kapitālo remontu saistīto remontdarbu grafiku un apjomu, kā arī viņam uzticētā īpašuma un aprīkojuma kalpošanas laiku;
 • veic speciālās tehnikas sagatavošanu valsts uzturēšanas nodrošināšanai;
 • pārzināt ugunsdzēsības tehnikas uzpildīšanai izmantojamās degvielas, smērvielu un ugunsdzēšanas šķidrumu standartus un izvairīties no nevajadzīgas materiālu izšķērdēšanas;
 • zina ugunsdzēsības iekārtu darbības traucējumu iemeslus, jāspēj laikus atklāt darbības traucējumus un operatīvi tos novērst, kā arī novērst to bojājumus, ja tiek konstatēti ar iekārtu darbību saistīti trūkumi, nekavējoties ziņot par to augstākajām institūcijām;
 • pārbaudīt mašīnas tehnisko stāvokli pirms tās tiešās izbraukšanas no izvietošanas vietas un uzraudzīt galveno un palīgiekārtu veselību, kas nodrošina drošību pārvietošanas vai darbu veikšanas procesā;
 • ievērot ugunsdzēsības tehnikas iekraušanas normas, personāla iekāpšanas un transportēšanas kārtību, kā arī ievērot kravas nostiprināšanas prasības;
 • prast pielietot maršruta shēmu praksē un ātri pārvietoties jebkurā reljefā ar dažādiem apstākļiem;
 • savlaicīgi noformē un nodod struktūrvienībai nepieciešamo ceļošanas un tehnisko dokumentāciju;
 • veicot neatliekamos glābšanas darbus, bez priekšnieka atļaujas neatstāt aprīkojumu un nemaināt tās atrašanās vietu, kā arī uzraudzīt sniegtos signālus un komandas;
 • tehnikas un uzticētās mantas remonta, ekspluatācijas un evakuācijas laikā ievērot ugunsdrošības pasākumus, aizliegts pārkāpt garāžas tehnikas aprites noteikumus.

Veicot maiņu, šim speciālistam ir pienākums brigādes sastāvā izbraukt uz dzēšanas vietu, zināt ugunsbīstamo objektu, piebraucamo ceļu un ūdensapgādes sistēmu atrašanās vietu izejas zonā, prast rīkoties ar ugunsdzēsības vienībām. un aprīkojumu. Turklāt, transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir izstrādāt pārvietošanās plānu pa teritoriju operatīvai ierašanās ugunsgrēka vietā. Uguns avota likvidēšanas laikā speciālās tehnikas vadītājam automašīna ir pareizi jānovieto tā, lai avārijas gadījumā būtu iespējams to droši izvest no bīstamās zonas.

Pamatojoties uz normatīvajiem un administratīvajiem dokumentiem, transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts uzticēt ugunsdzēsēju mašīnas vadību trešajām personām, tostarp tām, kurām viņš ir pakļauts. Dežūras laikā vadītājam jābūt autovadītāja apliecībai, kas dod tiesības darboties ar speciālo ugunsdzēsības tehniku. Pretējā gadījumā darbinieks nedrīkstēs veikt tiešos pienākumus. Stingri aizliegta arī iespēja bez atļaujas izmantot speciālo aprīkojumu un palīgiekārtas.

Mainot maiņas, vadītājam ir jāpārbauda viņam uzticētā ugunsdzēsības aprīkojuma darbspēja. Konstatējot darbības traucējumus, ziņojiet par to iestādēm, kas saņemto informāciju ievadīs transportlīdzekļa stāvokļa sertifikātā. Ja iekārtai ir nopietna problēma, tā ir jānodod metāllūžņos.

Attiecībā uz tehniskajiem jautājumiem, autovadītājam ir jārod risinājumi kopīgi ar ranga vecāko. Šo paņēmienu var izmantot tikai saskaņā ar instrukcijām un citu vadošo dokumentāciju.

Ugunsgrēka gadījumā

Vadītājam ir jāvada ugunsdzēsības vai glābšanas transportlīdzeklis un personīgi jāatbild par viņam uzticēto uzdevumu pareizu izpildi. Šī amatpersona ir tieši pakļauta apsardzes priekšniekam.

Dzēšot ugunsgrēku, vadītājam jāveic šādas darbības:

 • jāvadās pēc prasībām, kas noteiktas kaujas apkalpes ziņojumā noteikta veida ugunsdzēsēju mašīnai;
 • uzstādīt mašīnu vadītāja norādītajā vietā, ņemot vērā darba aizsardzības noteikumus un spēkā esošās hartas prasības, kā arī sanitārās un higiēnas prasības darba procesā;
 • nodrošināt ugunsdzēsēju mašīnas pārvietošanos uz drošāku vietu, ja dzēšanas laikā rodas situācijas sarežģījumi;
 • nodrošināt ugunsdzēsēju mašīnas šļūteņu un mezglu netraucētu darbību, kā arī pastāvīgi sekot līdzi situācijas izmaiņām;
 • veic degvielas un smērvielu pieejamības uzskaiti un kontroli, kā arī ziņo priekšniekam par to papildināšanas nepieciešamību;
 • novērstu asu līkumu parādīšanos uz ugunsdzēsības šļūtenēm un pārliecinieties, ka sūkšanas siets pastāvīgi atrodas ūdenī;
 • nodrošināt skalošanu ar ūdeni pēc putu padeves putu maisītāja sūkņa dobumos un kanālos;
 • darboties pēc komandas vadītāja pavēles, izmantojot standarta radiostaciju, kā arī piedalīties karadarbības īstenošanā ugunsgrēka likvidēšanas laikā.

Primārās prasības

Ugunsdzēsēju transportlīdzekļa vadīšanu var atļaut speciālistiem, kuri ir saņēmuši vajadzīgās kategorijas vadītāja apliecību konkrēta veida tehnikas vadīšanas tiesībām, kā arī ir izgājuši apmācību vai pārkvalifikāciju un apguvuši nepieciešamās prasmes. Vadītājam jāsaņem atļauja, kas dod tiesības strādāt ar ugunsdzēsības tehniku.

Lai piešķirtu atbilstošu kategoriju un izsniegtu atļauju ugunsdzēsēju mašīnas ekspluatācijai, ierasts sasaukt kvalifikācijas komisiju. Pilngadīgas personas, kuras ir pilnībā rīcībspējīgas, var saņemt atļauju apkalpot speciālo aprīkojumu.

Izglītība

Lai iegūtu tiesības izmantot īpašu aprīkojumu, jums ir jāiziet apmācība izstrādātajā apmācību jomā. Galvenā prasība ir iegūt pirmās un otrās klases autovadītāja kvalifikāciju. Tiem, kas vēlas būt profesionāļi, jums ir jāapgūst kravas automašīnu vadīšanas kurss. Apmācības, kuru mērķis ir apgūt speciālās tehnikas vadīšanas un ugunsdzēsības tehnikas lietošanas prasmes, notiek Ārkārtas situāciju ministrijas speciālajā izglītības iestādē.

Mācību gaitā topošais speciālists iepazīsies ar ugunsdzēsēju brigāžu darba kārtību un pētīs šofera amatu aprakstus. Katru gadu autovadītājiem ir jāapliecina kvalifikācija un jākārto eksāmeni, lai pārbaudītu iegūtās zināšanas, kas noteiktas ugunsdrošības instrukcijās.

Pārbaude tiek veikta biļetēm ieskaita veidā.

Algu

Ugunsdzēsības dienesta šoferu mēnešalga atšķiras atkarībā no nodaļas un reģiona. Tātad Maskavā un Sanktpēterburgā maksājumu summa vecākajam autovadītājam ir vairāk nekā 15 500 rubļu, lielajās pilsētās, kurās dzīvo vairāk nekā simts tūkstoši cilvēku un ir Krievijas Federācijas subjektu centri, alga speciālists sasniedz 13 500 rubļu, bet lauku apvidos un mazās apdzīvotās vietās - aptuveni 11 300 rubļu.

Ugunsdzēsēju mašīnu šoferu algu veido daudzi noteicošie faktori. Autovadītāja ikmēneša naudas pabalsta apmēru aprēķina, pamatojoties uz Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas rīkojuma Nr.747 noteikumiem, ar nosacījumu, ka speciālists ir civildarbinieks un strādā ugunsdzēsēju brigādē. Ja vadītājs ir kādas citas ugunsdzēsības nodaļas darbinieks, darba devējs nosaka algu.

Autovadītāju ikmēneša maksājumu apmērs var būtiski atšķirties atkarībā no dzīvesvietas reģiona un konkrētās organizācijas.

bez komentāriem

Mode

Skaistums

Māja